montra's blog

สบลานและประสบการณ์ธรรมชาติวิจักษณ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2552 ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันอาศรมศิลป์ มุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ที่สบลาน จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านเล็กๆ ของกระเหรี่ยงปะกาเกอะญอขนาด 21 ครอบครัว พื้นที่ที่กลายเป็นตำนานของคนรุ่นใหม่ - แหล่งเรียนรู้ที่ฝังลึกเข้าไปในหัวใจของชาวอาศรมศิลป์และรุ่งอรุณ การเดินทางครั้งนี้เป็นการศึกษาในวิชาธรรมชาติวิจักษณ

2009 remembrance

 

น่าน

 ใครจะเชื่อว่าจะเป็น "น่าน 2554"

งานวันเกษียณของแม่และน้าดา (ฝาแฝด)

เมื่อวานไปร่วมในงานวันเกษียณก่อนอายุของแม่และน้าดามา ที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

แม้จะรู้ว่าเป็นวันพิเศษ แต่สิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นมากมายก็ล้วนแต่เหนือกว่าความคาดหมาย

 

ความพิเศษแรกคือลูกศิษย์ของแม่ เด็กชั้นป. 1 พากันนั่งร้องไห้ เสียใจที่ครูจะจากไป ร้องดังลั่นสนามกันเลยทีเดียว

 

งานสมาคมศิษย์เก่านักเรียนทุนอังกฤษ

ไปงานสมาคมศิษย์เก่านักเรียนทุนอังกฤษมาค่ะ ไปกับ ดร.อาเธอร์ มอส เจ้านายเก่าที่ยูเอ็น รูปนี้ ดร.ดวงทิพย์ได้กรุณาถ่ายและส่งผ่าน ดร.มอส มาให้ รู้จักกับท่านสมัยที่ทำยูเอ็น ตอนนั้นท่านเป็นที่ปรึกษากระทรวง ICT ปัจจุบัน ดร.ดวงทิพย์เป็นรองนายกสมาคมฯ

 

 

เวลาอาจารย์เลคเชอร์ หน้าตาเป็นอย่างไร

นำเลคเชอร์ที่บันทึกขณะที่พระนิสิตนำเสนอผลจากการจัดการความรู้เรื่องศีล จริยธรรมและนิเวศน์วิทยา เป็นร่างที่เก็บมาสดๆ ยังไม่ขัดเกลาใดๆ ทั้งสิ้น เขียนไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะ เขียนแบบเข้าใจเองคนเดียวจริงๆ

นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ

มีบรรยากาศการเรียนการสอน จากสถาบันต่างๆ ที่ได้ไปสอนมาฝากค่ะ

พระนิสิตในรายวิชา Buddhism and Ecology หลักสูตรนานาชาิติ ระดับปริญญาตรี มจร.สนามหลวง (Main Campus) พระนิสิตมาจากประเทศบังกลาเทศ กัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า และอินเดีย