montra's blog

ไปงานรับปริญญาของนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์

ปีที่ผ่านมาได้เข้าไปตรวจบทความและดูแลภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทคณะสถาปัตย์ ที่ธรรมศาสตร์ สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ รู้สึกว่าวันที่สอบหัวข้อ วันที่ไปนั่งคอมเม้นท์งาน เหมือนจะเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อไม่นานนี่เอง


ถึงงานรับปริญญาแล้วเหรอนี่ นักศึกษาโทรมาเชิญเองเลยค่ะ เลยว่าจะไปให้ได้ จะได้ไปเอาตัวเล่มเสียเลย

Ecology


Upside Down

เทอมนี้ได้รับเชิญให้ไปสอนในรายวิชา English for Management ค่ะ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ วัดไร่ขิง ของคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรสำหรับพระสงฆ์ ส่วนใหญ่เป็นพระสังฆาธิการ (พระชั้นผู้ใหญ่) มีทั้งเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาส ระดับหลวงตา หรือไม่ก็หลวงพ่อแล้วทั้งนั้น

อาจารย์เคยแต่ถวายความรู้ให้พระนิสิตต่างชาติ เลยนึกภาพไม่ออกว่า การบรรยายให้พระสังฆาธิการควรจะเป็นอย่างไร เนื้อหาประมาณไหน

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านภาวะผู้นำและจิตอาสา มรภ. อยุธยา

ไปบรรยายเรื่องผู้นำมาค่ะ ที่วัดใหญ่ชัยมงคลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา จุดใหญ่ใจความอยู่ที่การสอนวิธีการเขียนโครงการด้วยความคิดบนฐานคุณธรรม อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืน โดยชี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเป็นผู้นำ ไว้ 2 เรื่องได้แก่ เรื่องการเตรียมการอย่างรอบคอบด้วยการคิดบนกรอบเหตุและผลหรือ logframe และรู้จักบริหารเวลาด้วยการจดบันทึกค่ะ

เกาะระ


รูปโดย อ.ดร.มนตรา เลี่ยวเส็ง สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


montramale@yahoo.com


นกเงือก แสดงถึงความสมบูรณ์ของป่าที่เกาะระ จ.พังงา

วันเกิดปีที่ 36

Invitation Fwd: Guest Chef Promotion at Prime Steakhouse
Monday, June 21, 2010 6:59 PM
 

From: "Arthur Morse"

Let's talk about the Economic Crisis

This is the third time that I've been delivering lectures on economics in daily life to the MCU students. Almost all of them are the Buddhist Monks from different countries, mainly Bangladesh, Cambodia, Myanmar and Vietnam. This year we've got 3 Thai monks which is quite a surpise to me. All have done quite well and very active.