montra's blog

หากเธอก็รู้สึกดีๆ เหมือนกัน

หากเธอก็รู้สึกดีๆ เหมือนกัน ^___^

- คุณยายที่ตลาดเช้าเมืองเชียงตุง เมียนมาร์ สิงหาคม 2557 -

.....ท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เรา ท่ามกลางหาดทรายขาว

แสงดวงดาวพร่างพราว ประกายสวยงาม
...... 

หลวงตาพลอย


หลวงตาพลอยมรณภาพแล้ว หลวงตาพลอยและคณะพระนิสิต พระสังฆาธิการ ที่ได้ถวายความรู้รุ่นแรก ที่มจร วัดไร่ขิงเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ไปร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดที่ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และจะไปร่วมในวันเผาด้วยค่ะ


 

สายลมที่หวังดี

 


"....แอบส่งดอกไม้ไปให้ เธอไม่รู้หรอก กับสิ่งดีๆ ที่มีให้เธอ....เธอไม่รู้"


คำแนะนำในการชม: โปรดเปิดเพลงคลอไปด้วยนะคะ ... เพลงเพราะดี


แค่ในใจก็พอ

แค่ในใจก็พอ ~ โดย คุณชนม์ทิดา อัศวเหม


ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ แม้จะเป็นแค่ความรักระหว่างหญิงใกล้วัยทองกับเชลโล่ เครื่องสายสุดโปรด ที่แอบเข้ามาซ่อนตัวตามช่องไฟระหว่างโน๊ตต่างๆ ของเพลง 


ขอบคุณตัวโน๊ดทุกตัวที่มารังสรรค์ให้โลกใบนี้สวยงาม

อะไรอยู่ในกระโถนข้างธรรมาสน์ของท่านพระครูวิลาศกาญจนธรรม

อะไรอยู่ในกระโถนข้างธรรมาสน์ของท่านพระครูวิลาศกาญจนธรรม


มนตรา เลี่ยวเส็ง


ในพื้นที่พิเศษของความทรงจำ ดิฉันได้เก็บงำความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อพระนิสิตท่านหนึ่งไว้นานร่วมหกปี กระทั่งเมื่อได้มาอ่าน "กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับพิเศษ ตอนอดีตที่ผ่านพ้น 1" ที่ท่านนำมามอบให้ด้วยตนเอง เมื่อคราวไปประชุมทำมคอ. เลยต้องขอถือโอกาสอันดีนี้เผยความรู้สึกเหล่านั้นให้ออกมาโลดแล่นด้วยลีลาของตัวหนังสือ เพื่อให้โลกใหม่ไร้ตัวตนนี้ได้ร่วมชื่นชมในจริยวัตรอันงดงามของท่านพระครูวิลาศกาญจนธรรมไปด้วยกัน

ท่านพระชาย วรธัมโม กับแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศ

อีกหนึ่งความประทับใจ - การเรียนรู้นอกกรอบ ในเรื่องวิธีวิทยาของการทำวิจัยจากประสบการณ์ตรงของท่านพระชาย วรธัมโม เรื่องความหลากหลายทางเพศที่มา: เจาะข่าวตื้นที่ spokedark.TV