montra's blog

วันพ่อ

วันพ่อ


คิดถึงหลายๆ ท่านเลยค่ะ โดยเฉพาะหลวงพ่อพระอุบาลีฯ


ปีนี้มีเหตุให้ต้องระลึกถึงท่านทุกวัน ตลอดทั้งปีเลย ^___^


เอาปฏิปทา และคำสั่งสอนต่างๆ ของหลวงพ่อยึดไว้เป็นหลักใจ 

คิดถึงนะ เมืองแพม

 


คิดถึง ณ เมืองแพม


ในโอกาสการรับรางวัลนักเขียนรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2557


มนตรา เลี่ยวเส็งเชียงตุง


เชียงตุงช่วงปลายฝนต้นหนาว 


 


 

Memorable Vietnam

Memorable Vietnam

Montra Leoseng

The most memorable place I have ever been. Dreams are for real!

With my boat driver, a motorcycle driver, a medical doctor and everything for me.

ผึ้งเอย


- ผึ้งเอยby มนตรา


"ราชาวดี" ชูช่อใหม่ กลิ่นกำจาย เย้ายวนยั่ว
ดอกขาว พราวเต็มตัว คอยผึ้งกลั้ว เกลือกกกกัน
ไม้พึ่ง ผึ้งตัวน้อย ให้ช่วยคอย ขยายพันธุ์
ผึ้งพึ่ง น้ำหวานนั่น สร้างรังฝัน เลี้ยงลูกยา...

มายาแห่งลมหนาว

"มายาแห่งลมหนาว"     -       by มนตรา ^___^


หมอกฟ้าห่ม ลมเย็นโชย โปรยปลายฝน     เมฆสีหม่น ปนปุยนวล ชวนค้นหา
แดดอ่อนโยน โผนผาดแสง แซร้งยิ้มมา    ต้องมนตรา มายาลม ชมโลกลวง

จันทร์ฝัน

- จันทร์ฝัน - ......มนตรา เลี่ยวเส็ง

โจมจำจันทร์ ฝันฉายเชิด เฉิดฉายฟ้า           คำสัญญา คราค้างคืน ฟื้นความหมาย
    รื้นรอยใจ ไออุ่นจันทร์ นั้นอุ่นกาย              คืนฟ้าพราย กรายกรุ่นฝัน วันใหม่เอย...