Blogs

หนังสืองานหลวงพี่โอ๊ท

 NlydWv.jpg

 

ชีวิตนี้ก็ทำหนังสือมาหลายเล่ม แต่ไม่มีเล่มไหนเหมือนเล่มนี้เลย

น่าจะเป็นหนึ่งในหนังสือสำหรับงานฌาปนกิจเพียงไม่กี่เล่มที่จัดทำโดยเพื่อนๆ 

วันมรณภาพของท่านพระมหาโอ๊ทสำคัญอย่างไร

เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว จำได้ว่า ท่านพระมหาโอ๊ท (พระมหานัธนิติ สุมโน)

เคยพยายามที่จะเผยแพร่ให้คนได้รู้จักวันอัฏฐมีบูชา

Nizdr9.jpg

 

เพราะเป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า

ในแสงเทียน กราบอำลาอาลัยพระมหาโอ๊ท

กราบนมัสการลาหลวงพี่พระมหาโอ๊ท ผู้ก่อตั้งเพจนี้ให้ ออกทุนให้อีกต่างหาก

NZndYP.jpg

NZrENV.jpg  

NZrBZq.jpg

ด้วยเหตุผลว่า เว็บไซต์เป็นของที่ต้องมี!

รูปทางการ

4ytUfb.jpg

4ytRo9.jpg

4ytxGJ.jpg

 

คณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

4mQASZ.jpg

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ จากหลายมหาวิทยาลัยและองค์กรทางด้านการวิจัย

การไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่นั่นที่นี่ก็ดีเหมือนกัน ได้เรียนรู้จากนักวิชาการเก่งๆ หลายๆ ท่าน

ที่มาจากหลายๆ มหาวิทยาลัย

 4mqOU0.jpg

 

วิปัสสนาบนแผ่นฟิล์มกับหลวงพี่ชาย

zjXocz.jpg

zjXqpJ.jpg

  วิปัสสนาบนแผ่นฟิล์ม