เพื่อนกับปริญญาทั้ง 3

Printer-friendly version

เพื่อนกับปริญญาทั้งสาม


ในชีวิตคนเราจะมีเพื่อนสักกี่คนที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับเรามาตลอด...อย่างยาวนาน


คำถามนี้เองที่ทำให้นึกถึงเพื่อนที่มาร่วมในงานรับปริญญาทั้ง 3 ครั้ง ถ้าลองนึกให้ดี จะพบว่าในชีวิตคนเราจะมีเพื่อนสักกี่คนที่มาร่วมในงานรับปริญญาได้ทั้ง 3 ครั้ง เริ่มจากปริญญาตรีที่ ม.เกษตรศาสตร์ตอนปี 2538 ปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในปี 2541 และ ปริญญาเอกที่สถาบันเอไอทีในปี 2547


วันนี้เลยมานั่งค้นๆ ภาพเก่าๆ ก็พบว่า มีเพื่อน 2 คนที่มาร่วมงานด้วยตลอด ซึ่งก็เป็นสองคนที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาอย่างยาวนานตลอดเกือบ 20 ปี


ขอใช้พื้นที่นี้รวบรวมรูปภาพเก่าๆ มาไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ค่อยๆ รวบรวมไปเรื่อยๆ แล้วกัน


มนตรา 


อิ๋ว เพื่อนซี้ที่กลายมาเป็นพี่สาว เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม พอเข้ามหาวิทยาลัยก็มาเรียนที่เดียวกัน (ม.เกษตรศาสตร์) ก็เลยได้ร่วมหัวจมท้ายกันมานานแสนนาน รักกันมาก วันรับปริญญาเอกอิ๋วมากับพี่ปอ (สามี) ผู้จัดการโรงงานอาหารและยาสัตว์ อิ๋วเอากระเช้าต้นไม้และตุ๊กตามาให้ และต้นไม้นั้นยังงามอยู่จนถึงทุกวันนี้คุณกมลหรือไอ้กลม เพื่อนที่นิด้า เมื่อครั้งมาร่วมในงานรับปริญญาเอก ไม่ได้บอกกลมเหมือนเช่นเคย แต่กลมก็มาเอง ปรากฏว่าจำวันผิด มาวันที่งานผ่านไปแล้ว


 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options