ดีใจเหมือนได้พระ

Printer-friendly version

ดีใจเหมือนได้พระนี้เกิดขึ้นเพราะวันนี้ได้รับพระมาจากพระ...ฟังแล้วงงไหม?


พระพุทธดินเผา ขนาดฝ่ามือ เดินทางมาไกลจากพุทธคยา ประเทศอินเดียเลยทีเดียว พอเห็นปั๊บก็ถูกใจมาก หนึ่งเพราะเป็นปางตรัสรู้ที่มีความอ่อนช้อย ละเอียดละออ สองได้มาจากพุทธคยา อันที่จริงก็ได้รับเป็นองค์ที่สองแล้วที่เดินทางมาจากพุทธคยา น่าแปลก และสามเป็นดินเผา ข้อสามนี้ชอบที่สุด ดูแล้ว Art มาก เห็นแล้วนึกถึงคำว่า Art object ที่เคยเขียนเรื่องพุทธศิลป์ไว้เมื่อหลายปีก่อนขึ้นมาเลยทีเดียว งดงามมากมาย


ทั้งนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระมหาภาณุวัฒน์ อภิโรจโน (พระมหาดิว) ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะภาค 8 วัดพระศรีมหาธาตุ ไว้อย่างสูงที่ได้เมตตามอบให้เมื่อเช้า ตอนที่ไปถวายอาหารเช้าท่านและคณะเพื่ออุทิศส่วนกุศล 100 วันให้คุณยายใบสอน หัมพานนท์ที่ได้พระราชทานเพลิงที่วัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อเดือนที่ผ่านมา ท่านพระมหาภาณุวัฒน์ได้รับพระพุทธรูปนี้ในวาระที่ครูบาอาจารย์ของท่านจากสกลนครเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย และนำมาฝาก ท่านเลยนำมามอบให้ญาติโยมอีกต่อหนึ่ง เมื่อเช้าเลยได้ถวายอาหารเช้าให้คณะครูบาอาจารย์ของท่านด้วยก่อนเดินทางกลับสกลนครอีกด้วย


ได้รับพระมาก็เยอะ แต่พระพุทธรูปดินเผาองค์นี้ชอบมากที่สุด ปิติอย่างยิ่ง ต่อไปเวลาดีใจมากๆ จะต้องพูดว่า ดีใจเหมือนได้พระ!


มนตรา


ไว้จะนำรูปมาอวดนะคะ

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options