ลมหายใจบางๆ

Printer-friendly version

เพลงลมหายใจบาง ๆ ของพี่หมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ในค่ำคืนแห่งความคิดถึงผู้หญิงที่อยู่ในใจฉันเสมอ


... หยดน้ำตาของฉันคือฝันจากเธอ แม้เพียงละเมอ คือเธอที่ฉันชื่นชม มองตาเธอที่เหม่อมองอยู่         ก็รู้ว่าสู้ยังอยู่ในตาเสมอ
ห่อหุ้มด้วยน้ำตาคลอที่รอล้นเอ่อ          ไหลตอนที่เธอเผลอไม่รู้สึกตัว
ไม่บอกก็รู้ว่าเธอยังแข็งแกร่ง              ยังมีเรี่ยวแรงหยัดยืนคืนมืดสลัว
หยดน้ำตาสุดท้ายไล่ความหวาดกลัว           เป็นตัวของตัว เป็นเธอที่ฉันชื่นชม


ฉันเป็นคนที่เหลือแต่ซาก            ร่างกายสาก ๆ ยุ่งยากมากมายโสมม
เคยมีบางครั้งทำดีมีคนชื่นชม              นั่นคือสายลมหายใจห่มไว้บาง ๆ
  


ลมหายใจสุดท้ายหายใส่ใจเธอ ขอแนบปากฝากเพ้อ จูบเธอเงียบเหงาเฝ้าฟัง
ยินสำเนียงสุ้มเสียงแหบหายปลายทาง
ถ้อยคำชุ่มฉ่ำความหลัง  บอกบางเบาว่ายังรักเธอ


นอนละเมอว่าเธอยังอยู่ เหมือนไกลสุดกู่ อยู่ในใจไถ่ถาม
ห้อหุ้มด้วยรักถักทอพะนอข้อความ แค่เพียงชั่วยามถามไถ่หาแต่เธอ


ไม่บอกก็รู้ว่าเธอยังแข็งแกร่ง    ยังมีเรี่ยวแรงผูกพันรักมั่นเสมอ
หยดน้ำตาจากฉันคือฝันจากเธอ      แม้เพียงละเมอ คือเธอที่ฉันชื่นชม 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options