บางทีก็อยากรู้จักกันนะ

Printer-friendly version

บางทีก็อยากรู้จักท่านที่แวะเข้ามาอ่านเหมือนกันนะ เขียนอยู่คนเดียว ไม่สนุกเลย


อยากรู้ว่ามีใครเข้ามาอ่านบ้างอะไรบ้าง อยากรู้ว่าคุณเป็นใครกันน๊า....


บอกหน่อยนะคะ บอกหน่อย


^____^

ชื่อวรรณค่ะ มีเพื่อนชื่อต๊อบ

ชื่อวรรณค่ะ มีเพื่อนชื่อต๊อบ และ ต๊อบมีเพื่อนชื่อปุ๋ม 

wink

เย้ เย้

เย้ เย้ มีผู้ประสงค์ออกนามแล้ว นึกว่าไผที่ไหน วรรณแห่งบ้าน AF นี่เอง ปลื้มมมมม

                   หลักฐานมัด

                   หลักฐานมัดตัวค่ะวรรณ คือ ดิฉันก็ไม่ได้จบสตรีวิทยาอะไรกับเค้าเลย แต่ต้องมาถูกครอบงำด้วยเด็กสตรีวิทย์ไปเสียแล้ว... 


                               

ต๊อบ ปุ๋ม วรรณ

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options