งานรับประทานปริญญาบัตร ของ มจร. 2556 กับพระลูกศิษย์ รุ่นแรก

Printer-friendly version


ทุกท่านคือความสง่างามพระบัณฑิตจากมจร. ณ วัดไร่ขิง รุ่นดรีมทีม ได้เกียรตินิยม 9 รูป
อาจารย์นั่งยิ้มแก้มปริอยู่แถวหน้าๆ หน้าบานเป็นกระด้งพระบัณฑิตที่เป็นพระสังฆาธิการ อายุอานามท่านเกือบ 90 ปีแล้ว สาธุ สาธุปริญญาบัตรที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระมังคลาจารย์บอกแล้วว่านั่งหน้าบานจริงๆพระลูกศิษย์ หลักสูตรนานาชาติที่มจร. วังน้อยค่ะ นี่ก็รุ่นดรีมทีมเหมือนกัน มารับไม่ครบ เพราะกลับประเทศไปหมด เหลือ 11 รูป ที่ยังศึกษาต่อระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่เป็นประเทศพม่า กับ บังคลาเทศรองคณบดี ท่านพระอาจารย์นพดล ขานรายนามบัณฑิต เสียงดังฟังชัด นุ่มนวลอาจารย์เดินไปถ่ายพระบัณฑิตถึงที่เลย ท่านดีใจกันใหญ่

หลวงพ่อเกือบเก้าสิบอีกรูปจากสุรินทร์ เพชรเม็ดงามของมจร.ท่านพระฉลาด รองเจ้าอาวาสวัดอ้อมใหญ่ มาร่วมงานของคุณยายด้วยค่ะ สาธุ สาธุ


 


และขอจบด้วยภาพกระเช้าดอกไม้ที่อยู่ในกล่องด้านหลัง นั่งจัดเองกับมือทั้งคืนเพื่อนำไปถวายพระบัณฑิตของมจร. วัดไร่ขิงและพระบัณฑิตต่างชาติของมจร.วังน้อย ที่ได้ถวายความรู้มาตลอดสี่ปี


สอนที่ละสามวิชาบ้าง (9 หน่วยกิต) หกวิชาบ้าง (12 หน่วยกิต) ทั้งหมดเกือบ 30 กระเช้า เสร็จตอนเกือบตีสาม ได้พักสองสามชั่วโมงก็ต้องรีบตื่นไปร่วมงานประสาทปริญญาแต่เช้า


ทำถวายมาอย่างนี้ทุกรุ่นแล้ว

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options