สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก

Printer-friendly version

 


ชอบหนังเรื่องนี้ ดูเป็นรอบที่สิบสี่แล้ว เพราะเป็นเรื่องราวของเด็กต่างจังหวัด


ชีวิตของคนต่างจังหวัดที่เรียบง่าย น่ารัก น่าจดจำ


จริงๆ แล้วดูเหมือนหนังจะต้องการสื่อถึงความรักในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้คนไปให้ถึงแง่มุมที่สำคัญของสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก ซึ่งกลายเป็นความโดดเด่นของหนัง เพราะความรักไม่ได้จำกัดอยู่แต่ความรักของคนหนุ่มสาวเท่านั้น แต่เป็นการสะท้อนถึงความรักระหว่างเพื่อน ที่ทำให้เกิดเป็นความผูกพันและความเข้าใจ


 หนังได้เปิดเผยแง่มุมความที่ดูเหมือนจะเป็นบทสรุปของหนังเรื่องนี้นั่นคือ ความรักคือแรงบันดาลใจที่ดีที่จะทำให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ในคน


ถ้าเพียงแต่เราจะรู้จักที่จะรักให้เป็น


แต่แง่มุมที่น่าประทับใจที่สุด และดูจะฉีกแนวของคนสมัยใหม่คือ การรักเดียวใจเดียว ที่ทำให้ความรักนี้เกิดความหมายและมีความสำคัญขึ้นมา


เสน่ห์ของหนังไม่ได้อยู่ที่เรื่องราวอย่างเดียว เพราะมีเพลงประกอบที่เพราะมาก การจับคู่เมโลดี้กับเครื่องดนตรีและการเล่นเสียงสูงต่ำของนักร้อง ทำให้เกิดจินตการที่หลากหลาย เหมือนมุมมองของความรักที่หลากหลาย และล้วนแต่งดงาม


สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารักจึงเป็นหนังที่ใช้สอนเยาวชนได้ดีทีเดียวค่ะ


 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options