ยามเมื่อเทียนสีทองงามส่องฟ้า

Printer-friendly version

เบิกดวงดาวพราวนภา แต้มดวงตาเติมฟ้างาม ...ยามเมื่อเทียนสีทองงามส่องฟ้า

Attending graduation ceremony and prepared 30 flower baskets whole night long to celebrate my student's success who came from all over the world. With my pride. May 2013 at MCU Wangnoi.

 


เทียนที่เรืองแสงส่อง คือแสงทองส่องทาง


เปล่งประกายยอมละลายให้สว่าง                    คนหลงทาง เห็นทางที่แสวง


 


โอ...เหนื่อยมาแสนนาน นานซิหนักช่างสมนาม


 ร่วมงานประสาทปริญญาบัตรของมจร. และจัดกระเช้าด้วยตัวเอง 30 กระเช้า เพื่อนำไปถวายแสดงความยินดีให้กับพระนิสิตที่ได้ถวายความรู้มาตั้งแต่ปี 1 รุ่นนี้ถวายความรู้มากถึง 6 - 7 วิชา พาท่านลุยป่าลุยเขาไปศึกษาระบบนิเวศถึงเขาใหญ่มาแล้ว ก่อนน้ำป่าจะพัดมาถล่มแค่ไม่กี่วัน ต้องถือว่าเป็นรุ่นที่ลุยมาด้วยกันและรุ่นที่อาจารย์รู้สึกภูมิใจมากจริงๆ ค่ะ


ปั้นเป็นดาว สีทอง ส่องแสง                    คือน้ำแรง ของครู ทุกเขตคาม


วอนสายลมพริ้วผ่าน  วานถามดาวแจ่มนภา


เป็นห่วงคนปั้นดาวหรือเปล่าหนา


เพียงสัญญาจะรักดีก็สุขใจ        เพียงสัญญาจะรักดีก็สุขเอย.... 

 ความดีความชอบต้องยกให้ท่านยักษ์ใหญ่ใจดี ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ upload รูปไซส์ใหญ่ๆ ได้นะคะ ป้าแก่แล้ว มองรูปเล็กๆ ไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะ

    

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options