สายลมที่หวังดี

Printer-friendly version

 


"....แอบส่งดอกไม้ไปให้ เธอไม่รู้หรอก กับสิ่งดีๆ ที่มีให้เธอ....เธอไม่รู้"


คำแนะนำในการชม: โปรดเปิดเพลงคลอไปด้วยนะคะ ... เพลงเพราะดี- หมู่บ้านโนนป่าติ้ว เมืองจำปาสัก สปป.ลาว เมษายน 2557- ขอสามคำ ~ รักนะตัวเอง ^____^


- หลังจากบอกรักใครคนหนึ่งได้ 2 นาที ปรากฎว่า........... ^_____^!!


 


  


- พี่ชายเห็นน้องร้อง เลยร้องด้วย เพราะกลัวนางยักษ์ขมูขีจะมาพรากน้องสุดที่รักไป หนึ่งหญิงสามชาย จึงร้องกระจายดังไปสามบ้านเจ็ดบ้าน ....หมดกันงานนี้  - ภูมิใจ เพราะได้ถ่ายภาพนี้เองกับมือ ในมุมที่ลงตัวพอดีของสองแม่ที่กำลังให้นมลูก


 


- นักเรียนที่ลอนนางลอย เมืองมน จำปาสัก เดินมาเรียนในช่วงบ่าย หลังพักกินข้าว- ลูกเจ้าของร้านขายข้าวจี่ลาวชาวเวียดนาม กลางเมืองจำปาสัก ถูกแอบถ่าย


  "....ยังคงปิดบังซ่อนอยู่ เธอไม่ต้องรู้ ว่าฉันนั้นคือใคร..."- มัณฑะเลย์ 1 มกราคม 2557


~ ขณะสำรวจระบบเตาแกลบที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง    ตลาดมัตตะยานิวมาเซ - พ่อเฒ่าเจ้าของสวนพลูที่หมู่บ้านเมียนกันตะ มัณฑะเลย์ พามาเลี้ยงกาแฟพม่าหลังเสร็จสิ้นการสำรวจ ดูเตาซะก่อนว่าจะอร่อยขนาดไหน
- สองหัวดีกว่าหัวเดียว ^___^ ที่ Bagan มัณฑะเลย์


 


  "....ฉันอาจเป็นสายฝนเมื่อเธอร้อนใจ อบอุ่นเหมือนไฟเมื่อเธอเหน็บหนาว..."- อิรวดี พม่า หนาวจริงๆ
   "....อาจเป็นดนตรีกล่อมเธอเมื่อเหงา อาจเป็นแสงดาวเมื่อเธอแหงนมอง..."- กับเด็กๆ และคุณยายอายุ 90 กว่า ที่หมู่บ้านเล็กๆ ของอำเภอรัตนมณฑล จังหวัดพระตะบอง กัมพูชา สงกรานต์ 25557


 
 


 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options