นักร้องประจำคาเฟ่แห่งหนึ่ง

Printer-friendly version

นักร้องประจำคาเฟ่แห่งหนึ่งกลางกรุง 


โป๊สุดๆ เพราะไม่นุ่งห่มอะไรเลย วันนี้มากันสามตัวค่ะ เดาว่าคงจะหิวกันมาแน่เลย เมื่อคืนสงสัยจะหนักนั้นไง มาถึงก็คอพับคออ่อน 
เชิญตามสบายน๊า อาหารไม่ใส่ยา ทั้งข้าว น้ำ หนอน แมลง ครบ! เยอะอีกต่างหาก
นั่นไง หลักฐานมัดตัว มีอะไรจะแก้ตัวไหม?ไม่มีว่าแต่ อิ่มแล้ว อย่าลืมมาร้องเพลงให้ฟังอีกนะแล้วเธอก็จากไปอย่่างสงบ 55บ้าย บาย


 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options