93 ปี ชาตกาล หลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

Printer-friendly version


 งานบำเพ็ญกุศลทักษิณากตเวทิตาทานครบ 93 ปี ชาตกาล หลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14


รูปท่านอาจารย์เจ้าคุณเทียบ พระเดชพระคุณพระสุธีธรรมานุวัตร คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มจร หนึ่งในศิษยานุศิษย์เอกของหลวงพ่อพระอุบาลีฯ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ^___^ นำรูปมาจากเฟสของท่านค่ะ
"พระคุณท่านจารลึกไว้ในกมล ทูนเทิดจนชนม์วายมิคลายจาง" 


   


กราบหลวงพ่อไว้ด้วยความเคารพอันสูงสุด ชีวิตนี้จะมิงดงามได้เลย หากไม่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อ ไม่มีวันใดเลยที่ไม่รำลึกนึกถึงพระคุณของท่าน และความเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ของท่าน ยังจดจำทุกคำสอนไว้ในใจพระนิสิต ปี 3 มจร วัดไร่ขิง ถวายความรู้ท่านมากถึง 4 วิชา วันนี้ได้มาพบท่านในงาน ท่านรับผิดชอบดูแลประสานงานวันนี้ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ท่านอัพรูปนี้ขึ้นเฟสของท่านแล้วเขียนไว้ว่า


นานนานเจออาจารย์หญิงผู้เป็นที่รักยิ่ง (ของแสบปี 3 ) 
ผู้ทำให้จำได้ไม่เคยลืม และอย่าลืมเป็นอันขาด ฮ่าาา
เบื้องหลังการเตรียมงานตั้งแต่บ่าย 3 จนถึงเที่ยงคืน


จัดดอกไม้ไปกราบหลวงพ่อพระอุบาลีฯ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด เนื่องในวันคล้ายวันชาตกาลของหลวงพ่อ 8 ต.ค. 2558 จัดแบบนี้ไปกราบหลวงพ่อทุกปี หลังจากที่ท่านมรณภาพ ปีนี้ปีแรกที่ได้เก็บภาพไว้ ฝีมือไม่มีเท่าไหร่ แต่เป็นดอกไม้ที่จัดเองกับมือ ภูมิใจตรงนี้


                


เมื่อวานมานั่งคิดๆ ว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตมีความสุข


และพบว่าสิ่งที่ทำให้มีความสุขที่สุดในชีวิตมี 3 อย่าง คือ


1) การนั่งวิปัสสนา และฟังพระธรรมเทศนา ชอบเป็นพิเศษคือ การปฏิบัติธรรมที่วัดพระศรีมหาธาตุ และ ารปฏิบัติธรรมร่วมกับพระนิสิต/นิสิตที่มจร รู้สึกถึงความสุขจากความสงบทุกครั้ง


2) การได้ไปซื้อดอกไม้และมาจัดดอกไม้ไปถวายพระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมากราบหลวงพ่อพระอุบาลีฯ มีความสุขทุกครั้งแต่แต่ก้าวแรกที่ไปตลาดไทย ไปเลือกซื้อดอกไม้และแจกันเองกับมือ นำมาจัด จนถึงการได้นำแจกันดอกไม้มากราบที่หน้าอัฐิของหลวงพ่อ และของยาย


3) คือการได้ไปว่ายน้ำ และออกกำลังกาย 

พบสุขตั้ง 3 อย่าง ก็เรียกได้ว่าชีวิตนี้มีความสุขแล้วมือใหม่หัดจัด 


 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options