เทียนหยาด

Printer-friendly version

หยาดเทียน ตั้งใจแต่งให้คุณ #ปอทฤษฎี ที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก นอนพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในขณะนี้ เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะ ^___^ วงเล็บ! ไม่ค่อยติดละครเลยเรา...

หยาดเทียน - By มนตรา

หยดเทียน เพื่อต่อเทียน หมายพรเหี้ยน เปลี่ยนฝันร้าย

หลากราด หยาดน้อยใหญ่ เป็นบุญบ่าย ให้เธอสู้

สู้ทน จนวันผัน หากแม้ฝัน นั้นเกินกู่

หยดหวัง ยังหลั่งลู่ ให้พธู ดูแลเธอ   

ขอบคุณต้นเทียนหยดที่หน้าบ้าน และผู้ที่เฝ้าดูแลพวกเธอเป็นอย่างดี

 

กลอนเพราะ ดอกไม้งาม

กลอนเพราะ ดอกไม้งาม

ไม่ได้เจอกันนาน

ไม่ได้เจอกันนาน ดอกไม้งามขนาดนี้เชียว
คิดถึงจัง .....

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options