ภูมิแพ้กรุงเทพ

Printer-friendly version

ภูมิแพ้กรุงเทพ เล็กน้อย ถึง ปานกลาง 

 

Credit: MV ภูมิแพ้กรุงเทพ (Feat. ตั๊กแตน ชลดา) ป้าง นครินทร์ มินิอัลบั้ม กลางคน

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=dr-5SO5HgQY

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options