ปัตตานี กี่ปีผ่านไป

Printer-friendly version

 ปัตตานี กี่ปีผ่านไป

ตูปะ ซูตง คือ ปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวในน้ำกะทิ ตกลงว่าจะเป็นขนมหรือว่าของคาวดี

คุณอัมรานซื้อมาฝาก

ถุงนี้ 50 บาท

ขนมที่แม่ค้าขายอาหารชาวมุสลิมขายในช่วงเดือนเราะมะฏอน

สัปประรดในอาจาด

อาหารเที่ยงในการลงสำรวจพื้นที่ช่วงเดือนเราะมะฎอน

รีสอร์ทใหม่ๆ มากมายทั่วทั้งหาด วันนี้เงียบไปหมด เพราะเป็นช่วงเดือนเราะมะฎอน

หาดดาโต๊ะ ปัตตานี

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options