กินลมชมทุ่งของเมืองยะลา

Printer-friendly version

 กินลมชมทุ่ง ของเมืองยะลา

จ๊ะเอ๋! ที่ไหนกัน

ทริปนี้มีเซอร์ไพร้ส์ คุณรุดีพามาชมเขื่อนบางลาง และไปเที่ยวบ้าน

ทัศนียภาพรอบเขื่อนสวยจังเลย ลงพื้นที่มาเหนื่อยๆ ถึงกับหายเหนื่อย

ช่วงหน้าน้ำ น้ำล้นสันเขื่อนมาที่ถนน ชาวบ้านสนุกกันใหญ่ พากันมาจับปลา นั่งชมน้ำท่วมบนถนน

เรือนโบราณของเมืองยะลา บ้านคุณพ่อตาของคุณรุดี เรือนใหญ่ 3 หลังที่เชื่อมเข้าหากัน เปิดโถงตรงกลางโล่ง มองผาดๆ คล้ายเรือนของชาวปากะญอ ต่างกันที่หลังคาทำด้วยกระเบื้องดินเผาเสียดายเวลาน้อย ไม่ได้เข้าไปชมความงามภายใน

ร้านอดัม รอบที่ 2 วันนี้ลองหอยหลอดผัดฉ่า หอยหลอดที่นี่ตัวใหญ่โตมาก

คุณรุดีและคุณอัมมาน ช่วงที่เปิดปอซอ ออกจากการถือศีลอดของวันนี้ หลังจากลงพื้นที่และสรุปงานจนค่ำ เหนื่อยมาทั้งวันเลย

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options