สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม

Printer-friendly version

สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม

 โตแฮ ชายแดนไทย เมียนมาร์ - แม่ฮ่องสอน 2552

แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2552

เมียนกันตะ มัณฑะเลย์ เมียนมาร์ มกราคม 2557

ยะหา ยะลา มิถุนายน 2559

สบลาน เชียงใหม่

เคยได้ยินชื่อหมู่บ้านแสวงบ่าไ

เคยได้ยินชื่อหมู่บ้านแสวงบ่าไหม เห็นว่าเลยบ้านเขาเหล็ก กาญจนบุรีไปนิดเดียว
จะไปวันที่ ๑๘ นี้ครับ

อนุโมทนาค่ะหลวงพี่

อนุโมทนาค่ะหลวงพี่ อยู่ติดไปทางเขื่อนมั้งคะใกล้ชายแดนไปอีกนะ ระวังตัวด้วยค่ะท่าน

อ้อ ลืมไป

อ้อ ลืมไป เดี๋ยวนี้ไม่ใช่น้องแมงหวี่ มีวีโก้แล้ว ลุยไหนลุยกัน 55+

ต๊ายยย แอดมินมาเก็บกวาดให้

ต๊ายยย แอดมินมาเก็บกวาดให้ มิน่า ฝนเลยตกใหญ่ค่ะเลยวันนี้ ^___^

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options