ถ้ายอดวิวถึง 1,000,000 เมื่อไหร่

Printer-friendly version

 ถ้ายอดวิวถึง 1,000,000 เมื่อไหร่

แอดมินที่ดูแลบล๊อคนี้จะแถมข้าวสารให้ฟรีให้กับผู้ที่มาเข้าเยี่ยมชม

เจ้าข้าเอ้ย!

..............................

.................

. . .

.

ตอนนี้ก็ 990,000 เข้าไปแล้ว 

บล๊อคนี้เดินทางมาเกือบ 8 ปี ตั้งแต่ปี 2551 ซะหล่ะมั้ง 

แอดมินนั่นแหละคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด

ข้าวสารเสกด้วยนะ ขลังๆ

ข้าวสารเสกด้วยนะ ขลังๆ ให้สมกับชื่อเจ้าของบล็อค "มนตรา"

 

 surprise

ถ้าปลุกเสกแล้วจะไปขอแบ่งมากิน

ถ้าปลุกเสกแล้วจะไปขอแบ่งมากินซักกระสอบค่ะ ^___^

สำหรับพระ ที่เป็นนิสิตอาจรย์

สำหรับพระ ที่เป็นนิสิตอาจรย์ อาจรย์ จะแถมให้อะไรครับ

สำหรับพระ ที่เป็นนิสิตอาจรย์

สำหรับพระ ที่เป็นนิสิตอาจรย์ อาจรย์ จะแถมให้อะไรครับ

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options