ยายติ๊บยังแซ่บ

Printer-friendly version

ยายติ๊บยังแซ่บ

ยายติ๊บอายุ 101 ปี ชนเผ่ามอแกนที่บ้านบางขยะ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

ไปเจอคุณยายเห็นกำลังนั่งร้อยลูกปัดอยู่

ยังแซวตอบคนที่ผ่านไปผ่านมาเสียงดัง นี่คนอายุ 101 ปีเหรอนี่

เห็นแล้วคิดถึงอีแม่ใหญ่อีหลี

 

ไปกราบยายติ๊บ เขาบอกว่าเจอคนแก่ ยิ่งร้อยกว่านี้ให้กราบให้ไหว้

แล้วถือโอกาสให้เงินยายไว้กินขนม 100 บาท ยายติ๊บก็ให้พรมา

บางขยะ บ้านที่รัฐสร้างให้กับผู้ประสบภัยสึนามิ

ส่วนใหญ่เป็นชาวประมงที่ย้ายมาจากแหลมปะการัง ที่โดนสึนามิซัดไปทั้งบาง 

ยายติ๊บนั่งร้อยลูกปัด

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options