กราบหลวงพ่อพระอุบาลีฯ

Printer-friendly version

 photo IMG_7436_zpsifeptmqm.jpg

 

ไม่มีวันใดเลยที่ไม่ระลึกนึกถึงหลวงพ่อ

ยิ่งในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา มีเหตุให้ต้องระลึกถึงหลวงพ่อไว้มากๆ ก็นับว่าเป็นการดีที่ทำให้ได้กลับมาทบทวนทุกคำสอนและวิธีคิดที่หลวงพ่อได้สอนมา

ก็เป็นโอกาสที่ทำให้ได้ระลึกถึงทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่มีหลวงพ่อคอยแนะนำ น่าแปลกที่บางเรื่องแม้จะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่จดจำได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นโอกาสที่ทำให้ได้ระลึกถึงความเมตตาที่เปี่ยมไปด้วยความจริงใจ ความมั่นใจ ความเชื่อใจของท่าน เอาไว้เป็นเครื่องอยู่ ก็ทำให้ใจนี้หนักแน่นยิ่งขึ้น

 

 photo IMG_7435_zpsbrkaa3iz.jpg

 

ก็ยึดเอาความหนักแน่น มั่นคง ความเพียร ความพอ และการดำรงตั้งมั่นอยู่ในธรรมของหลวงพ่อเป็นที่ตั้งของสติ ของจิตใจแล้วกัน

 

 photo IMG_7434_zpsbebxj6je.jpg

 

และที่สำคัญคือหลวงพ่อมีความกล้าหาญอย่างมาก และยุติธรรมที่สุด 

กราบระลึกถึงพระคุณของท่านไว้ในทุกลมหายใจ

 

  photo IMG_7433_zpscyihf1ql.jpg

 

กราบหลวงพ่อไว้ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด

 

 photo acdde369.jpg

 

รูปนี้เองที่ลูกศิษย์ หรือ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยก็ไม่ทราบมาค้นๆ เจอ

ไปเจอที่ไหนก็ไม่ทราบ

เอาไปลงในโปสเตอร์เพื่่อใช้จัดในงานเปิดวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร วัดไร่ขิง

 เห็นภาพแล้วน้ำตาซึมทีเดียว  

 

 photo 01.jpg

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options