สวัสดีปีใหม่

Printer-friendly version

รับลมหนาวที่ห้องทำงาน

 photo 01_zpsbqqlhiwl.jpg

 

หากถามว่าหนาวไหม ฉันตอบเลยว่าม๊ากก..

- รับลมหนาวที่ห้องทำงาน -

หนาวกว่าลมหนาวก็ตอนที่เข้าใกล้เดดไลน์การส่งรายงาน

 #เวลาจ๋าเดินช้าๆโหน่ย #ห้องทำงานรกได้ใจ

 

  photo 2_zpsgvowqrul.jpg

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options