ยอดวิวค่อยดูปกติหน่อย

Printer-friendly version

 ยอดวิวค่อยดูเป็นปกติหน่อย

ที่ผ่านมาไม่รู้ว่า admin ของเว็บไปวางสนุ๊กอะไรเอาไว้

ยอดวิวถึงได้สูงลิ่วในช่วง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา

 

ตอนนี้กลับสู่สภาวะปกติแล้ว เดี๋ยวปลายปีจะถวาย 2 ขั้น ให้นะ admin นะ

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options