ที่ทำงานแห่งแรกที่รักมากเลย

Printer-friendly version

Ym9rdJ.jpg

 

เชื่อว่าทุกคนต่างต้องเคยมี "ออฟฟิศที่รัก" กันทั้งนั้นอ่ะค่ะ ^__^

ดูทีไรก็คิดถึงทุกทีเลยค่ะ 

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) องค์การสหประชาชาติ (UN)

เป็นที่ทำงานที่แรกที่ทำ (น่าจะราวปี 2002) และเป็นที่ทำงานที่รักมากเลย และยังรักอยู่เลย

โดยเฉพาะพี่ๆ น่ารักทุกคน คนไทยอาจจะมีไม่เยอะ แต่ก็เหนียวแน่น รักกัน

หาที่ทำงานแบบนี้ยากนะคะ- ผลงานเด่นคือการชวนพี่ๆ ไปทานส้มตำเป็นประจำ -

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options