ลมราตรี

Printer-friendly version

ลมราตรี By montra

 photo 20170304_220911_zpswvqa08sh.jpg

 

ในลมเรื่อย เอื่อยอ่อนอาบ วาบหวามหวาน 

 ราตรีบาน กรานกรุ่นกลิ่น ริ้นโลมหล้า 

เชิดช่อชู้ ชูดอกพราว คราวลมพา 

 ประหนึ่งว่า ฟ้าฝั่งฝัน พลันพบพริ้ม

 

 

ขอบคุณราตรีที่หน้าบ้าน และผู้ที่ชุบเลี้ยงผองเธอขึ้นมา จนหอมจับใจ

ใครที่มีราตรี คืนนี้ก็คงหอมเช่นกันนะคะ ^__^

 

 

 

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options