ทดสอบการวางภาพจาก Flickr

Printer-friendly version

drawing

 

ทดสอบการวางภาพจาก Flickr เนื่องจาก Photobucket ไม่ให้ใช้ภาพที่ฝากไว้บนเว็บไซต์แล้ว (ใช้ได้แต่ต้องเสียค่าบริการแพงมาก) แอดมินจึงต้องพยายามหาของฟรีให้เจ้าของบล็อก (ดร.มนตรา) ใช้  -- รบกวนทุกท่านช่วยดูหน่อยครับ เห็นการ์ตูนไหม

ไม่เห็นเป็นภาพการ์ตูนหลวงพี่

ไม่เห็นเป็นภาพการ์ตูนหลวงพี่ เห็นเป็น ณเดช เฉยเลย 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options