กราบหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

Printer-friendly version

 

กราบหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด

 ทุกครั้งที่กราบหลวงพ่อจะนึกถึงตอนที่กราบลงไปที่ข้างหน้าห่างจากเท้าท่าน

และจะแอบมองเท้าหลวงพ่อทุกครั้ง กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังจำสรีระรูปเท้าของหลวงพ่อได้

หลวงพ่อมีแผลที่เท้า เพราะเป็นเบาหวาน

ก็มักจะมีผ้าพันแผล พันอยู่ที่เท้าตลอด  

 

 เห็นหลวงพ่อตั้งแต่ยังเดินเท้าเปล่า

จนกระทั่งหมอต้องขอร้องให้หลวงพ่อสวมรองเท้า

ก็ต้องขอร้องกันอยู่นานหลายปีกว่าที่หลวงพ่อจะยอมสวมรองเท้า

หลวงพ่อจะมีรองเท้าอยู่คู่เดียว แบบคีบ ราคาถูกและจะใช้จนกระทั่งขาดจึงจะเปลี่ยน

ซึ่งก็นานหลายปี บางคู่ก็เป็นสิบปี

 

 กราบทุกครั้งก็จะแอบดูเท้าหลวงพ่อทุกครั้ง เพื่อดูขนาดของผ้าพันแผล

ถ้าผ้าพันแผลใหญ่ขึ้น แสดงว่าอักเสบมากขึ้น

สมัยนั้นยังเป็นเด็กๆ ก็แอบใจหายอยู่เหมือนกัน

แม้จะอักเสบมากขึ้นหลวงพ่อก็ยังเดินตรวจงานคุมงานไม่หยุด

 

 

ยังจดจำทุกคำที่หลวงพ่อเมตตาสั่งสอนมา

ชีวิตนี้ดำรงอยู่ได้อย่างดีงามก็เพราะความเมตตาของหลวงพ่อ

ระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่ออยู่ในทุกลมหายใจ

ไม่มีวันไหนที่ไม่นึกถึงหลวงพ่อเลย

 

 

 

กราบหลวงพ่อไว้ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด

 

 

 

ปล. ให้เขียนถึงหลวงพ่อพระอุบาลีฯ นี่เขียนได้เป็นคุ้งเป็นแคว

แต่ให้พูดให้เล่าไม่ได้นะคะ เพราะแค่เขียนถึงหลวงพ่อนี่ก็น้ำตาก็ยังไหลพราก ^__^

 

รูปจากกล้องท่านอาจารย์เจ้าคุณเทียบ กราบขอบพระคุณค่ะท่าน สาธุ สาธุ

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options