เก็บตะวัน

Printer-friendly version

 

 พี่หมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ บอกว่า มีเพลงหนึ่งที่แต่ง ใช้เวลา 2 ปี

และยังหาท่อนกลางไม่ได้

วันหนึ่งขับรถลงจากเขาใหญ่จะทางจะไปกบินทร์ ก่อนถึงทับลาน

เป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตกพอดี

เห็นภาพพระอาทิตย์กลมโต สีแดงทาทับขอบฟ้า 

 "อัสดงอาทิตย์กล่าวลา คืบคลานมาคือคิดถึงเธอ"

"คืนเหน็บหนาวอีกแล้วซิเออ บ้านรำพึงคิดถึงไม่สร้าง" 

ไปจบตรงนั้น

"จากมานานคิดถึงจังเลย หอมเจ้าเอยละอองท้องถิ่น

อยากกลับไปแนบซบไอดิน บ้านรำพึงคิดถึงเสมอ"

เราเลยต้องไปเก็บตะวันกันตามพี่หมู

ไปเจอน้องๆ จาก ม.สารคาม จัดทัศนศึกษา พารุ่นน้องที่คณะมาเที่ยว เลยไปขอถ่ายรูปด้วย

ทับลาน ตำนานแห่งความงาม 

20 องศา บนยอดเขา หนาวลม ไม่ใช่หนาวฟ้า ชาวบ้านเขาบอกอย่างนั้น

หลงทางไปกลางเขาก่อนถึงวังน้ำเขียว 

อะไรเอ่ย

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options