แม่โชว์ท่ายาก

Printer-friendly version

 

ท่ายากๆ ของแม่ 

ถ้าเอวไม่ดี ท่านี้บอกเลย ไม่รอดนะจ๊ะ 

โฉมหน้าผู้ท้าประลอง

แข่งกับแม่เป็นงานอดิเรก

วัดใจกันไปเลย ^___^

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options