จัดดอกไม้

Printer-friendly version

YtAmoa.jpg

จัดดอกไม้ไปไหว้อัฐิยายในวันสงกรานต์ 2561

Ykp19Z.jpg

งานอดิเรกที่หอมที่สุด ^___^ จัดดอกไม้เองค่ะ เพื่อไปกราบหลวงพ่อ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง

Yk2t0I.jpg

 จัดไปกราบมุทิตาท่านอาจารย์ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองอุ่น

เลือกโทนสีชมพูเพราะเป็นสีของมหาวิทยาลัย

YkGkA0.jpg

งานยุคแรกๆ มีทั้งการจัดดอกไม้ถวายพระคุณเจ้า เพื่อให้ท่านนำไปถวายพระผู้ใหญ่

YkG3Lu.jpg

 

YkGtEI.jpg

จัดดอกไม้ไปร่วมในงานถวายภัตตาหารให้พระภิกษุสามเณรที่วัดชูจิตร วังน้อย (มมร)

YkGN6z.jpg

YkGh1R.jpg

YkGTkZ.jpg

งานกล้วยไม้ต้องมา

YkGBM8.jpg

 

YkGKzt.jpg

ไม่ได้จัดดอกไม้แต่ได้ไปกราบอาจารย์บู๊ รศ.ดร. วีระ สัจจกุล อดีตอธิการบดี อาศรมศิลป์

 YkGc6l.jpg

ดอกนี้เป็นของจริงค่ะ ไม่ต้องจัด สวยและหอมมาก ในงานสมเด็จพระสังฆราช 

YkGiWk.jpg

 

YkpKbI.jpg

จัดไปกราบหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

Ykptmu.jpg

YkpTs0.jpg

 

Yk2Kye.jpg

YkpZpP.jpg

YkpgNt.jpg

Yk2fvR.jpg

จัดไปขอบคุณท่าน รศ.ดร.ชัชพล ชังชู

Yk23Uu.jpg

จัดไปกราบแสดงความยินดีกับพระนิสิต ป.โท รุ่น 1 ที่ได้ถวายความรู้ ในวันรับประทานปริญญาบัตร

Yk2kB0.jpg

Yk298Z.jpg

 

Yk2wcP.jpg

YkGwXP.jpg

จัดดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับพระนิสิตต่างชาติชาวบังคลาเทศที่สำเร็จการศึกษา

รุ่นท่านนี่เป็นรุ่นแรกที่ได้ถวายความรู้

Yk212t.jpg

จัดไปกราบอาจารย์เจ้าคุณแย้ม

Yk2cTl.jpg

Yk2glk.jpg

Yk2ivv.jpg

Yk2xBE.jpg

กราบหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

Yk2QqN.jpg

Yk2Scf.jpg

ทานตะวันไปกราบหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

Yk2Ysa.jpg

YksXQV.jpg

YkDLm8.jpg

สีสันและพรรณไม้

 YkAWQI.jpg

สีแดงเขียวนี้จัดไปกราบหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

Yks4aN.jpg

จัดดอกไม้ถวายพระ งานขึ้นบ้านใหม่

 YksfxQ.jpg

YkshnS.jpg

Yks3Wn.jpg

Yks9Kg.jpg

Yks131.jpg 

YkpiQe.jpg

YkpqsE.jpg

Ykp5yN.jpg

YkpO9V.jpg

YkpbjQ.jpg

YkpjvS.jpg

จัดดอกไม้เพื่อนำไปร่วมงานวัดประยูรวงศาวาส

YtAM58.jpg

สงกรานต์ จัดดอกไม้ไปไหว้อัฐิยาย

YtPSuZ.jpg

YtPWVR.jpg

YtP0Y0.jpg

สงกรานต์ปีใหม่ไทยจัดดอกไม้ไปไหว้อัฐิยาย ตา พ่อและลุง - สงกรานต์ 2561

 YtPYII.jpg

 YtPNDt.jpg

รดน้ำให้พ่อ

YtAyJq.jpg

จัดดอกไม้ไปไหว้ลุง

YtPkEk.jpg

YtP3Vv.jpg

YtPwuV.jpg

YtP1MQ.jpg

 ไหว้ยายในวันสงกรานต์

YtPcDn.jpg

YtPBJe.jpg

ลุง

Ykphrz.jpg

จัดดอกไม้ไปกราบหลวงพ่อพระอุบาลีฯ 

Ykp3d8.jpg

YksqPq.jpg

ทำบุญบ้าน 2560 ไม่มีเวลาเตรียมตัว จัดทำได้เท่านี้เอง 

YksUKa.jpg

ขอบคุณเนอร์สเซอร์รี่ที่บ้านที่ให้ใบสวยงามมาจัด

Yks5mz.jpg

YksO38.jpg

 

 

 

 

 

 

------------------------------

ภาพเก็บตก

 

 

YkDn3y.jpg

YkD8p9.jpg

YkDarf.jpg

YkDvda.jpg

YkDGZq.jpg

YkDJsz.jpg

Ykp9ZR.jpg

YkszOE.jpg 

YksBzV.jpg

Ykste2.jpg

YksTPW.jpg

Yk270b.jpg

Yk2drJ.jpg

YkDbbN.jpg

YkDO3E.jpg

YkDsdg.jpg

YkDAnn.jpg

YkD2ZW.jpg

YkDCP2.jpg

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options