อิรวดี เมียนมา

Printer-friendly version

YtMXaW.jpg 

ไปมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ ชอบอิรวดี เมียนมาที่สุด

 YtMI3f.jpg

กระเป๋าเรือชาวเมียนมาแอบมาดูว่าป้าเขียนอะไร

YwW7x8.jpg

ชอบตรงที่ริมฝั่งยังมีทรายขาวให้ดูไง โห สูง สวยและสมบูรณ์ที่สุด ชอบตรงนี้นี่เอง ^___^

YwW04z.jpg

YtMyeb.jpg

นึกไม่ออกว่าเค้าทำอะไรกัน

YtMmAJ.jpg

ตีน้ำ กวนน้ำทำไม ค้นน้ำทำไม

YtMeK9.jpg

เฉลย....

YtMLWD.jpg

หาของเก่าที่ตกอยู่ก้นแม่น้ำ โอ้โห!

 YtMvx1.jpg

นี่... อิรวดี ในตำนาน ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร 

YtMpz2.jpg

รับลมหนาวที่ 10 องศา จริงๆ แล้วมัน... หนาวม๊ากก

YtMMOa.jpg

YtMVOg.jpg

YtMHkn.jpg

YtMreS.jpg

YtMuWN.jpg

 พระนิสิตและคณะที่พาลงสำรวจพื้นที่  

YtMODI.jpg

YtMPzk.jpg

YtMlkt.jpg

YtMDXl.jpg

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options