วิปัสสนาบนแผ่นฟิล์มกับหลวงพี่ชาย

Printer-friendly version

zjXocz.jpg

zjXqpJ.jpg

  วิปัสสนาบนแผ่นฟิล์ม

 


 หลวงพี่ชายเป็นพระนิสิตที่เคยถวายความรู้ที่ มจร วังน้อย (พุทธศาสตร์นานาชาติ)

เมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว ที่จริงท่านเป็นคอลัมนิสต์ เป็นพระนักคิด นักเขียนที่มีชื่อเสียง

หลังจากถวายความรู้ท่าน ก็ได้นิมนต์ท่านมาบรรยายให้กับพระนิสิต ป.ตรี ป.โทฟังอยู่หลายครั้ง 

ต่อมาก็ไปร่วมกิจกรรมที่ท่านจัดอยู่บ้างzjXENb.jpg

#ดูหนังผ่านตาสู่ใจ #

 


วิปัสสนาบนแผ่นฟิล์ม เป็นกิจกรรมชมภาพยนตร์รอบพิเศษสำหรับนักบวช

 


คือ ภิกษุ - ภิกษุณี - สามเณร - สามเณรี และแม่ชี

พร้อมพูดคุยกับผู้กำกับ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ หลังจากหนังฉายจบ

 

zjXOUf.jpg

 

ครั้งนี้ท่านจัดสนทนาธรรมและกิจกรรมดูหนัง

เรื่อง "แมลงรักในสวนหลังบ้าน" หรือ lnsects in the Backyard

ภาพยนตร์ที่ถูกแบนนาน 7 ปี แต่ไปโด่งดังในต่างประเทศ

 

zjXbra.jpg

zjXl0q.jpg

 

น่าสนใจตรงเป็นภาพยนต์ที่สร้างความรู้ความเข้าใจ

เรื่องความหลากหลายทางเพศและความสำคัญของสถาบันครอบครัว 

งานจัดขึ้นที่สวนโมกข์ กรุงเทพ

 

zjXDs8.jpg

 

ท่านที่สวมเสื้อสีฟ้าคือผู้กำกับ

เป็นทั้งดารานำและผู้กำกับที่มีชื่อเสียง

 

zjXAyR.jpg

zjXsT0.jpg

 

 ได้ฟังได้รู้เรื่องแปลกๆ ดีจังค่ะ วงคุยนี้มีมาจากหลายประเทศเลย

หลากหลายมุมมองดีค่ะ 

 

zjX2ju.jpg

zjXCvZ.jpg

zjX6NI.jpg

zjXnUP.jpg

zjXH0e.jpg

zjXVcl.jpg

zjXX2k.jpg

zjXayv.jpg

 

วงคุยก็มีตั้งแต่ธรรมะที่ได้จากหนัง มุมมองทางสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคม

ไปจนถึงทฤษฎีการสร้างหนัง ซึ่งล้วนเป็นเรื่องท่านน่าสนใจ

 

zjXGlN.jpg

zjXJvV.jpg

zjXeBQ.jpg

 

พอฟังท่านนั้นท่านนี้แสดงความคิดเห็น จึงทราบว่า

ต่างก็อยู่ในวงการนักเขียน การทำภาพยนต์ และศิลปะ และมีความสนใจธรรมะ

อย่างนี้ก็คุยกันสนุกค่ะ

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options