ในแสงเทียน กราบอำลาอาลัยพระมหาโอ๊ท

Printer-friendly version

กราบนมัสการลาหลวงพี่พระมหาโอ๊ท ผู้ก่อตั้งเพจนี้ให้ ออกทุนให้อีกต่างหาก

NZndYP.jpg

NZrENV.jpg  

NZrBZq.jpg

ด้วยเหตุผลว่า เว็บไซต์เป็นของที่ต้องมี!

กราบลาหลวงพี่ไว้ด้วยความอาลัยด้วย "ในแสงเทียน"

ขอให้ดวงวิญญาณของหลวงพี่ไปสู่ดินแดนพุทธภูมิตามเจตจำนงค์นะคะ

 

"...ในแสงเทียน ที่ส่องทาง สว่างสงบ   

ก็พลันพบ ซึ่งพุทธะ พระธรรมขันธ์

ครองผืนผ้า กาสาวพัสตร์ และยศชั้น   

เจริญขวัญ อันเป็นทิพย์ ด้วยธัมมา (นุปัสสนา)ปฏิปทา มั่นคงคู่ ผู้ทรงศีล 

แทนคุณแผ่นดิน ให้ธรรมทาน การศึกษา

ธุดงค์ดอย เขาน้อยใหญ่ ไกลสุดหล้า  

เพียงหวังว่า เด็กดอยด้าว ได้เล่าเรียน

 

ให้โอกาส พัฒนาคน แก่ชนเผ่า   

ให้โอกาสคน ได้ขัดเกลา กิเลสเหี้ยน

               ให้นักศึกษา หลากชมรม ได้ทุนเรียน              

 เพื่อหวังเปลี่ยน สังคมเปี่ยม อุดมการณ์ทุกลมหายใจ มีไว้ให้ แต่ผู้อื่น

      ทุกลมหายใจ คิดแต่จะคืน คุณขับขาน

ทุกลมหายใจ มีแต่ให้ อภัยทาน 

ทุกลมหายใจ โชติตระการ ด้วยความดี

 

เหนื่อยนักหนา พระมหา นัธนิติ   

ขอส่งจิต กราบดวงใจ ยิ่งใหญ่นี้

กราบลาอาลัย ด้วยความซึ้งใจ ในไมตรี   

 กราบคุณความดี ที่ท่านมี ต่อผองชน"

 

ปุ๋ม KU51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

NZr39R.jpg

 

หลวงพี่ให้ของที่ระลึกแก่คณะทำงาน

เป็นรูปพระพุทธรูปของเชียงตุงขนาดใหญ่สุด ซื้อจากร้านค้าในตลาดเชียงตุง

ใหญ่จนเป็นตำนานของฝาก

 

NZrhm8.jpg NZr9j0.jpg NZrTpu.jpg NZrwNZ.jpg 

 

รูปอื่นๆ ไปเก็บมาจากหน้าเฟสท่านบ้าง จากภาพเก่าๆ ที่ท่านส่งมาให้ดูบ้าง

คิดแล้ว ใจหายจังเลยหลวงพี่

 

NZ6GMz.jpg

NZ6vuq.jpg NZ6Lw8.jpg NZ6eDR.jpg

 NZ6Fhu.jpg

NZ6IEZ.jpg

NZ6MVI.jpg

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options