ประณตนาม

Printer-friendly version

ประณตนาม 

ประณตน้อม พร้อมประนม ก้มลงกราบ 

ฤดีกำซาบ กับจรณะ สมถสงฆ์

ผู้มอบธรรม บำเพ็ญพรต ปลดทุกข์ปลง 

เพื่อธำรง ธรรมชั้นทิพย์ นิพพานบำเพ็ญ

 

สถิตย์ใน ใจทั้งผอง ของคนยาก 

ตรากตรำลำบาก จากดอยสู่ ผู้ทุกข์เข็ญ

สอนใจใคร ให้เป็นมนุษย์ สุดที่จะเป็น

กระจะเจน เทศนาธรรม ย้ำใจคน

  

สละสิ้น อินทรีย์ร่าง อย่างผู้กล้า

เพื่อฟื้นวัด ร้อยศรัทธา เป็นมรรคผล

ขอพุทธา กุศลาศรัย ใคร่บันดล

ส่งท่านจน ถึงเขตขัณฑ์ นิพพานเทอญ

 

 

 

- มนตรา เลี่ยวเส็ง KU51

 

 

 

น้อมถวายเป็นกตัญญุตาอาจาริยบูชาคุณแด่

ท่านพระมหาโอ๊ท พระมหานัธนิติ สุมโน (มานะทัต)

อดีตรองเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

#กราบลาหลวงพี่วันที่50    #ยังใจหาย

 

 

 

fzILCg.jpg

 

fzIXfN.jpg

 

fzIAqZ.jpg

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไปร่วมส่งหลวงพี่กลับสู่เส้นทางที่มุ่งสู่พระนิพพาน

 

 

 

 

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options