เป็นตัวแทนรุ่นไปมอบหนังสือที่ระลึกในงานของพระมหาโอ๊ท ให้ รพ.จุฬาฯ กับต๊อบ

Printer-friendly version

fCZCnk.jpg

 

พระมหาโอ๊ทท่านมาพักรักษาตัวอยู่ที่นี่เป็นเดือน โดยได้รับการดูแลอย่างดี

พยาบาลทุกคนยังจำหลวงพี่ได้

และจะนำหนังสือไปวางตามจุดต่างๆ 

 

fCZ8eV.jpg

ต๊อบพาไป

fCZ6Wv.jpg

fCZnKE.jpg

fCZrPN.jpg

 

fCZV3Q.jpg

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options