วันเกิดปีที่ 36

Printer-friendly version

Invitation Fwd: Guest Chef Promotion at Prime Steakhouse
Monday, June 21, 2010 6:59 PM
 

From: "Arthur Morse"

 

 Hi Montra,

Just returned to Bangkok and saw this email.

The time frame for this offer luckily includes your special day!!

Would you like to enjoy a juicy steak... with me as your host..and if
so if you are free any of these days please let me know?  Or if you
would prefer to go to another restaurant for a meal it will be fine
for me. Shangri La is also nice...

Best wishes,

Arthur

---------- Forwarded message ----------

Dear K. Arthur,

Greetings from Prime Steakhouse at Millennium Hilton Bangkok,

May I kindly inform you about our upcoming special at our PRIME
Steakhouse.

From 23rd until 27th June, we are proud to welcome Guest Chef Michael
Elfwing, Chef de Cuisine at award-winning Senses restaurant at Hilton
Kuala Lumpur.

Please find attached all details about this fantastic culinary
experience.

Looking forward welcoming you to Prime

Best Regards
Pia
 
 
..............
 

 

กำหนดการเดินทางของคณะกรรมาธิการ เพื่อศึกษาดูงานฯ เกาะระ จ.พังงา
Saturday, June 19, 2010 9:04 PM
 

From: Wanratchanee

 

 

To:
"Dr. Montra  

Message contains attachments

2 Files (735KB) |

เรียนอาจารย์มนตรา
 
ด้วยคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎร กำหนดจะเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่งเกาะระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ. 2553 รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย
 
ในการนี้ เพื่อให้การเดินทางของคณะกรรมาธิการบรรลุตามวัตถุประสงค์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และรับทราบปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมศึกษาสภาพพื้นที่โครงการตั้งสวนพฤกษศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่งเกาะระ ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา ณ ท่าเรือคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
ขอแสดงความนับถือ
 
วรรณรัชนี
เลขานุการ - อาจารย์กนก 

 

Subject: รายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน กรุงเทพ-ภูเก็ต 25-27 มิย 2553
To: "Dr. Montra Leoseng" Date: Saturday, June 19, 2010, 9:15 PM

 

เรียน อาจารย์มนตรา
 
นี่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของคณะอาจารย์กนกและคณะฯ นะคะ 
 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยนกแอร์เที่ยวบิน DD7506 13:40-15:00 H (seat 36B)
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยนกแอร์เที่ยวบิน DD7503 11:30-12:50 H (seat 37H)
 
Booking code : 8386354 
 
ส่วนเรื่องที่พัก จะแจ้งให้อาจารย์ทราบภายหลังนะคะ และหากมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะคะ
 
ขอบคุณค่ะ
วรรณรัชนี (อาร์ต)
 
สรุปว่าวันเกิดปีนี้ไปจบลงบนโต๊ะประชุมที่เขาหลักพังงาค่ะ

 

น้ำลายไหล

น้ำลายไหล

 COME ON !!!!!!!!!! ,

 COME ON !!!!!!!!!! , TEACHER  PLEASE FIND MORE INFORMANTION AROUND ECONOMIC CRISIS AND OTHERS  TO POST, WE  ALL LOVE  TO SEE YOUR IDEA  AROUND  ECONOMICS, I IS QUIT COOL  HERE ,  THERE ARE FEW RESOURCES,  AND WE NEED YOUR SHARE IDEAR............. THANKS... MCU students.... first year... bye

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options