โครงการพัฒนานักศึกษาด้านภาวะผู้นำและจิตอาสา มรภ. อยุธยา

Printer-friendly version
ไปบรรยายเรื่องผู้นำมาค่ะ ที่วัดใหญ่ชัยมงคลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา จุดใหญ่ใจความอยู่ที่การสอนวิธีการเขียนโครงการด้วยความคิดบนฐานคุณธรรม อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืน โดยชี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเป็นผู้นำ ไว้ 2 เรื่องได้แก่ เรื่องการเตรียมการอย่างรอบคอบด้วยการคิดบนกรอบเหตุและผลหรือ logframe และรู้จักบริหารเวลาด้วยการจดบันทึกค่ะ
 
ส่งที่ชอบมากที่สุดคือ การได้สอนคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำด้านคุณธรรม โดยรู้จักสร้างคุณธรรมของตนเองและรักษาคุณธรรมนั้นไว้ คุณธรรมนี่เองที่จะเป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจให้คนเกาะติดกับงานได้ เป็นวิธีการที่แยบคายที่สุดในการจูงใจตนเอง มีกิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะที่ชวนให้คิดเรื่องคุณธรรม เริ่มจากการสร้างคุณธรรมของตนโดยการรวบรวมเรื่องราวที่ประทับใจที่ได้พบเจอจากการสำรวจวัดใหญ่ชัยมงคลในช่วงเช้า แล้วมาตีความ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักศึกษากับครูจาก ร.ร. วัดใหญ่ฯ จากนั้น ให้แต่ละคนสะท้อนคุณธรรมของตนเองออกมา แล้วจัดกลุ่มนักศึกษาตามคุณธรรมในด้านต่างๆ ลองมาดูกันค่ะว่านักศึกษาพบเห็นคุณค่าด้านใดบ้างจากการสำรวจวัดใหญ่ชัยมงคล
 
 
 
 
 
ลองช่วยกันตีความกันค่ะว่าคุณค่าเหล่านี้จะเป็นคุณธรรมในด้านใดได้บ้าง
 
ก่อนเริ่มการฝึกอบรม พระมหานัธนิติได้นำสวดมนตร์พร้อมกันค่ะ
 
 
 
 

พระมหานัธนิติพูดถึงเรื่องของจิตอาสา และชี้ให้เห็นผู้คนรอบข้างที่อยู่ในทิศทั้งหก พร้อมยกตัวอย่างได้อย่างน่าสนใจ

 
 
 
 
 
ลีลาการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่าง ท่านผอ.เปิ้ลและท่านนายกสโมสรนักศึกษาคณะคุรุศาสตร์ค่ะ
 
 
 
พอเอา logframe มาอธิบายเพื่อให้รู้จักการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำโครงการเท่านั้นแหละค่ะ ปรากฎว่านักศึกษาถึงกับอึ้ง ห้าวหาญจริงๆ ที่กล้าโยนโจทก์ยากๆ เช่นนี้ลงมา ไว้ติดตามกันค่ะว่า logframe จะเกิดหรือดับ รอดูอาทิตย์หน้าค่ะ เพราะนักศึกษาจะลงมือทำโครงการจริงๆ จะมีกี่โครงการพี่พูดถึงเรื่องคุณธรรม และความเป็นผู้นำด้านคุณธรรม น่าสนใจค่ะ
 
 
 

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างผู้นำที่มีคุณธรรม มีการเตรียมตัวอย่างรอบคอบ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง รักการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม

ดีใจจัง

ดีใจจัง เดี๋ยวลิงก์มาหน้านี้เลยดีกว่า ไม่ต้องเขียนเอง 

อนุโมทนาขอบใจอย่างยิ่งที่มาช่วยกันครับ...สาธุ

smiley

ป.ล. ชื่อเรื่องพิมพ์ผิดครับ

ป.ล. ชื่อเรื่องพิมพ์ผิดครับ แต่ admin แก้ไขให้แล้ว

น่าสนใจมากครับ

น่าสนใจมากครับ เสียดายเห็นช้าไป

เป็นโครงการที่ดีมากครับ 

เป็นโครงการที่ดีมากครับ yes

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options