ริมสายน้ำแห่งความหลัง

Printer-friendly version


เพื่อรำลึกถึงคุณของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทฺปัญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม อย่างหาที่สุดมิได้ณ ที่หนึ่ง ริมสายน้ำ แห่งความหลัง


ผุดภาพครั้ง ยังอ่อนวัย ไร้เดียงสา


พายุร้าย กรายกระหน่ำ ย่ำอุรา


กระชากพา ลาเลือนหาย ในสายลมหากไร้มือ ฤาเมตตา มาฉุดไว้


คงลอยไกล มลายครืน เคล้าขื่นขม


คงดื่มทุกข์ ที่ปลุกเร้า ร้าวระทม


แล้วเอนล้ม ซมซบดิน สิ้นวิญญา


 


สายน้ำนำ สำเหนียก เรียกความจำ


ความชื่นฉ่ำ ย้ำจินต์ ถวิลหา


ถึงผู้ให้ ชีวินใหม่ ให้ธรรมา


ให้ปัญญา จนเติบใหญ่ เป็นไม้งามแล้วผลิดอก ออกผล ชนชมชื่น  


รวยระรื่น ดื่นกลิ่นหอม พร้อมองค์สาม


แตกรากฝอย ตามรอยธรรม ค้ำคูณนาม


โง้งงดงาม ยามส่งใบ ให้ร่มเงา


 


ริมสายน้ำ ล้ำลึกนี้ มีมนต์ขลัง


มีความหลัง ฝังรัก สลักเสลา


มีพระดี ผู้มีแต่ให้ มานานเนาว์


คอยขัดเกลา เหล่าผองชน พ้นทุกข์ทนแม้สาละ จะร่วงหล่น พ้นต้นแล้ว


แต่ดวงแก้ว ยังแวววาม งามทุกหน


พระคุณท่าน จารลึกไว้ ในกมล


ทูลเทิดจน ชนม์วาย มิคลายจาง


 


...ล้ำเลิศล้น ทรงคุณค่า บารมีทาน...ขอกราบพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ไว้ด้วยความเคารพอันสูงสุด 


มนตรา เลี่ยวเส็ง


         


~~~~~~~


พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ อาทิ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 เป็นต้น สำหรับสมณศักดิ์ชั้นสุดท้ายเป็นที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ เมื่อ พ.ศ.2539 ตลอดชีวิตของท่าน ได้ทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาด้านบริการชุมชนและสาธารณสุข โดยเฉพาะการสร้างโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการรักษาดวงตา


พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทปญฺโญ) มีโรดประจำตัวคือโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง และป่วยเรื้อรังมานานนับสิบปี ท่านได้เข้ารักษาตัวครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลธนบุรี 1 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551และมรณภาพเมื่อกลางดึกวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ด้วยอาการสงบจากอาการติดเชื้อที่ปอดและกระแสโลหิต สิริรวมอายุได้ 85 ปี 4 เดือน 5 วัน พรรษา 65 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงศพและพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ตามสมณศักดิ์ของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์


ที่มา: http://th.wikipedia.org

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p><br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options