รูปทางการ

4ytUfb.jpg

4ytRo9.jpg

4ytxGJ.jpg

 

คณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

4mQASZ.jpg

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ จากหลายมหาวิทยาลัยและองค์กรทางด้านการวิจัย

การไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่นั่นที่นี่ก็ดีเหมือนกัน ได้เรียนรู้จากนักวิชาการเก่งๆ หลายๆ ท่าน

ที่มาจากหลายๆ มหาวิทยาลัย

 4mqOU0.jpg

 

วิปัสสนาบนแผ่นฟิล์มกับหลวงพี่ชาย

zjXocz.jpg

zjXqpJ.jpg

  วิปัสสนาบนแผ่นฟิล์ม

 


เพื่อนซี้มาก

zNiYxz.jpg

 

ไปค้นๆ เจอภาพเก่าเลยหยิบเอามาลง

อาจารย์ดวงดีจากคณะพุทธศาสตร์ มจร 

เพื่อนซี้

 

zNiSzq.jpg

 

ครูใหญ่น่าจะปฏิบัติไปได้ไกลกว่าอาจารย์ค่ะ ^___^

z4jk6P.jpg

ครูใหญ่คะ 

ส่วนนี้เป็นครรลองแห่งการปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆ ก็จะเข้าใจเนื้อหาส่วนนี้ทั้งหมด 

และพบว่านี่คือสุขแท้