อเสวนา จ พาลานํ

z0cZml.jpg

ไม่คบคนพาลหมายความว่า ต้องหลีกจากชั่วก่อน ค่อยหาคนดี 

เพราะถ้าเริ่มโดยการคบคนชั่วแล้ว ทางไปสู่ความดีนั่นคงยากขึ้นอีก   

คิดถึงแม่ฮ่องสอน

YvnrOl.jpg

สำรวจป่าต้นน้ำ ที่ชายแดน ไทย พม่า ช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Yvn8ak.jpg

YvnVzv.jpg

พี่ที่เคารพมาช่วยในโครงการด้วย

อิรวดี เมียนมา

YtMXaW.jpg 

ไปมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ ชอบอิรวดี เมียนมาที่สุด

 YtMI3f.jpg

กระเป๋าเรือชาวเมียนมาแอบมาดูว่าป้าเขียนอะไร

YwW7x8.jpg

สำรวจชนบทของกัมพูชา

YtILJt.jpg

การดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชาวกัมพูชา - การแพทย์ทางเลือก

YtM1Db.jpg

 

YtMwwJ.jpg

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบึงสาธารณะที่เมืองโสตง

จัดดอกไม้

YtAmoa.jpg

จัดดอกไม้ไปไหว้อัฐิยายในวันสงกรานต์ 2561

Ykp19Z.jpg

งานอดิเรกที่หอมที่สุด ^___^ จัดดอกไม้เองค่ะ เพื่อไปกราบหลวงพ่อ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง

ชุมชนชาวเมียนมาและโรฮิงญา

YkDTA8.jpg

สำรวจชุมชนชาวเมียนมาและโรฮิงญาที่จังหวัดพังงา

YkDteR.jpg

YkD130.jpg

YkDKOu.jpg

แม่ลูกดก

Ykb3GJ.jpg

สวัสดี ณ โตแฮ ชายแดนแม่ฮ่องสอน ข้ามเขาเป็นร้อยลูกกว่าจะได้เจอกัน

YkbgIR.jpg

 YkbRw0.jpg

แม่ลูกดกในตำนาน