all the best to Dr.Willi ZimmermannTo: "Montra Leoseng"


Wednesday, April 14, 2010 2:29 PM

บนเส้นทางของโลกอุดมการณ์

ดิฉันเป็นคนที่เติบโตมาด้วยเรื่องเล่าของ "เหตุการณ์ 14 ตุลาและถนนราชดำเนิน" อย่างไม่ตั้งใจ สาเหตุเพราะได้จับพลัดจับผลูไปอยู่ในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยเพื่อนผู้ชายมากมายจนน่าจะเป็นโรงเรียนชายมากกว่าสหศึกษา และเพื่อนแต่ละคนนั้นถ้าไม่เกเรจนชื่อเสียงกระฉ่อนกรุงก็แก่นกะโหลกจนเป็นที่เอือมระอาของบรรดาครูใหญ่ครูน้อยไปตามๆ กัน ในบรรดาเรื่องราวมากมายที่พวกเราสรรหามา ก็มีเรื่องของเหตุการณ์ 14 ต

คืนหนึ่ง น้าเตือน และเพื่อนแม่

เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นจากคนสองคนแท้ๆ ...

ไปภาคสนามกันค่ะ

เหนื่อยค่ะ

Thammasat University Massacre, 6th October 1976. Bangkok. Thailand. [ this entry has been posted by admin ]

สบลานและประสบการณ์ธรรมชาติวิจักษณ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2552 ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันอาศรมศิลป์ มุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ที่สบลาน จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านเล็กๆ ของกระเหรี่ยงปะกาเกอะญอขนาด 21 ครอบครัว พื้นที่ที่กลายเป็นตำนานของคนรุ่นใหม่ - แหล่งเรียนรู้ที่ฝังลึกเข้าไปในหัวใจของชาวอาศรมศิลป์และรุ่งอรุณ การเดินทางครั้งนี้เป็นการศึกษาในวิชาธรรมชาติวิจักษณ

2009 remembrance