พระมหาโอ๊ท กลอน

ในแสงเทียน กราบอำลาอาลัยพระมหาโอ๊ท

กราบนมัสการลาหลวงพี่พระมหาโอ๊ท ผู้ก่อตั้งเพจนี้ให้ ออกทุนให้อีกต่างหาก

NZndYP.jpg

NZrENV.jpg  

NZrBZq.jpg

ด้วยเหตุผลว่า เว็บไซต์เป็นของที่ต้องมี!