ออกงาน

ไปงานรับปริญญาของนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์

ปีที่ผ่านมาได้เข้าไปตรวจบทความและดูแลภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทคณะสถาปัตย์ ที่ธรรมศาสตร์ สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ รู้สึกว่าวันที่สอบหัวข้อ วันที่ไปนั่งคอมเม้นท์งาน เหมือนจะเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อไม่นานนี่เอง


ถึงงานรับปริญญาแล้วเหรอนี่ นักศึกษาโทรมาเชิญเองเลยค่ะ เลยว่าจะไปให้ได้ จะได้ไปเอาตัวเล่มเสียเลย

งานสมาคมศิษย์เก่านักเรียนทุนอังกฤษ

ไปงานสมาคมศิษย์เก่านักเรียนทุนอังกฤษมาค่ะ ไปกับ ดร.อาเธอร์ มอส เจ้านายเก่าที่ยูเอ็น รูปนี้ ดร.ดวงทิพย์ได้กรุณาถ่ายและส่งผ่าน ดร.มอส มาให้ รู้จักกับท่านสมัยที่ทำยูเอ็น ตอนนั้นท่านเป็นที่ปรึกษากระทรวง ICT ปัจจุบัน ดร.ดวงทิพย์เป็นรองนายกสมาคมฯ