สบลาน

สบลานและประสบการณ์ธรรมชาติวิจักษณ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2552 ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันอาศรมศิลป์ มุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ที่สบลาน จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านเล็กๆ ของกระเหรี่ยงปะกาเกอะญอขนาด 21 ครอบครัว พื้นที่ที่กลายเป็นตำนานของคนรุ่นใหม่ - แหล่งเรียนรู้ที่ฝังลึกเข้าไปในหัวใจของชาวอาศรมศิลป์และรุ่งอรุณ การเดินทางครั้งนี้เป็นการศึกษาในวิชาธรรมชาติวิจักษณ