มจร.

อะไรอยู่ในกระโถนข้างธรรมาสน์ของท่านพระครูวิลาศกาญจนธรรม

อะไรอยู่ในกระโถนข้างธรรมาสน์ของท่านพระครูวิลาศกาญจนธรรม


มนตรา เลี่ยวเส็ง


ในพื้นที่พิเศษของความทรงจำ ดิฉันได้เก็บงำความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อพระนิสิตท่านหนึ่งไว้นานร่วมหกปี กระทั่งเมื่อได้มาอ่าน "กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับพิเศษ ตอนอดีตที่ผ่านพ้น 1" ที่ท่านนำมามอบให้ด้วยตนเอง เมื่อคราวไปประชุมทำมคอ. เลยต้องขอถือโอกาสอันดีนี้เผยความรู้สึกเหล่านั้นให้ออกมาโลดแล่นด้วยลีลาของตัวหนังสือ เพื่อให้โลกใหม่ไร้ตัวตนนี้ได้ร่วมชื่นชมในจริยวัตรอันงดงามของท่านพระครูวิลาศกาญจนธรรมไปด้วยกัน

ท่านพระชาย วรธัมโม กับแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศ

อีกหนึ่งความประทับใจ - การเรียนรู้นอกกรอบ ในเรื่องวิธีวิทยาของการทำวิจัยจากประสบการณ์ตรงของท่านพระชาย วรธัมโม เรื่องความหลากหลายทางเพศที่มา: เจาะข่าวตื้นที่ spokedark.TV  

ยามเมื่อเทียนสีทองงามส่องฟ้า
เบิกดวงดาวพราวนภา แต้มดวงตาเติมฟ้างาม ...ยามเมื่อเทียนสีทองงามส่องฟ้า

งานรับประทานปริญญาบัตร ของ มจร. 2556 กับพระลูกศิษย์ รุ่นแรก


ทุกท่านคือความสง่างามพระบัณฑิตจากมจร. ณ วัดไร่ขิง รุ่นดรีมทีม ได้เกียรตินิยม 9 รูป


เทิดพระคุณอาจริยชน

 เทิดพระคุณอาจริยชน


พระมหานิวัติชัย อติวิชโย (คำเหมือน)


พระลูกศิษย์จากรายวิชาการบริหารการเงินงบประมาณ พระนิสิตระดับปริญญาตรี                   สาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะรัฐศาสตร์ มจร. ณ วัดไร่ขิง 


กลอนบทนี้ ณ ไร่ขิง ปี5 5                       น้อมแต่งมา นำมอบให้ จากใจหนา

น้ำใสใจจริง

น้ำใสใจจริง       


มันเป็นวันที่เจ็ดที่น้ำเข้าดอนเมือง วันนี้น้ำมาถึงหน้าบ้านแล้ว มาพร้อมกับการเดินทางนำน้ำปานะไปถวายพระและแจกผู้ประสบภัยกับคณะของหลวงพี่เชอร์รี่