คุณยายใบศร หัมพานนท์

โอ้แม่ดอกกะย้อม


มีกลอนอยู่  7 บทที่แต่งขึ้นหน้าโลงศพคุณยาย เมื่อตอนนั่งเฝ้าศพคุณยายคนเดียวทั้งวัน ให้ชื่อว่า "โอ้..แม่ดอกกะย้อม" เพราะดอกกะย้อมหรือดอกพยอมเป็นดอกไม้ที่คุณยายชื่นชอบมาก และพูดถึงในวันสุดท้ายก่อนจากไป  


  โอ้แม่ดอกกะย้อม


เพื่อกราบบูชาอีแม่ใหญ่เฮา ทูนหัวทูลเกล้า

รับประกาศนียบัตรในงานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ ๘
ภาพครอบครัว "ใบสอนว่าซั่น" อีกทั้งหมู่มิ่งมหากัลยาณมิตรทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งเพื่อนพ้องและน้องพี่


ท่าน รศ.พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล เพื่อนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้นิยามสั้นๆ ไว้ว่า....

Award Celebration Lunchoen with KU Friends

A memory of how lovely they are....


 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


From: Yukolwadee Wattanapruk


Sent: Thursday, July 28, 2011 18:30 To: Kittisattho Sompit; jarintorn.wichaidit   Cc: montra
Subject: Lunch on Sunday with Ajarn Poom


Hi Tor and Pop


Please join us for lunch with Ajarn Poom, at PolaPola, 12:30hr this Sunday 31st naja.


Ajarn Poom will have her own award book to share, this is very interesting!


@ Tor, I don't have email for many friends like sak, kee, toom and ton-tai. Could you help me to forward naja.

ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น

ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)


http://www.thaipoet.net/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=4&Id=538789900

ขี่กะเดือน

                                                                  &

เรื่องควายๆ

เรื่องควายๆ


มนตรา เลี่ยวเส็ง

จิหลอ จิโปมและของเล่นอีกนานาสารพัน

จิหลอ จิโปมและของเล่นอีกสารพัน


มนตรา เลี่ยวเส็ง