คุณยายใบสอน หัมพานนท์

ใบสอนว่าซั่นในมุมมองของท่านศาสตราจารย์ปราณี วงษ์เทศ

ใบสอนว่าซั่นในมุมมองของท่านศาสตราจารย์ปราณี วงษ์เทศ 

 

 วันนี้ได้รับโทรศัพท์จากท่านศาสตราจารย์ปราณี วงษ์เทศ

ป่าหอม

 ป่าหอม


มนตรา เลี่ยวเส็ง