กลอน

ลมราตรี

ลมราตรี By montra 

YmtfVR.jpg

ซับสาด

ซับสาด - by montra

 

                                                                                                                      Beachfront, Pattani Offshore

คืนดาว

 คืนดาว - by montra

                                                                                                       สุไหงโกลก นราธิวาส - มิถุนายน 2559

เทียนหยาด

ฝนซ่อนหา

ฝนซ่อนหา - มนตราละเมอ (มั้ง) ^___^

พุดบุศยามนตรา

 


พุดบุศยามนตรา By มนตรา

บัวเผล่

                                                 "บัวเผล่" - มนตรา เลี่ยวเส็ง