กลอน

กัลยาณมิตรา

                                                                                        "กัลยาณมิตรา"

น้อมดิน

น้อมดิน


พระมหาคำเหมือน อติวิชัย ได้มาทิ้งข้อคิดเห็นเป็นคำกลอนไว้ที่บทความหนึ่งที่บันทึกการเดินทางไปแม่ฮ่องสอน เมื่อหลายปีก่อน (ติดตามอ่านได้ที่ http://www.montra.in.th/node/50#comment-169 ) โดยท่านตั้งคำถามเชิงเปรียบเทียบระหว่าง   "เพชรกับดิน" ไว้ว่า


อะไรหนอ คือคุณค่า ของมนุษย์                          เพชรบริสุทธิ์ หรือดินผุด ตามเล่าขาน


ดินปลูกผัก เพชรใส่คอ เดินตามงาน                   แต่อวสาน ของเพชร คนแย่งชิง

ไหลบัว


                                                         ไหลบัว

พึงรอนมาร

พึงรอนมาร


มนตรา เลี่ยวเส็ง


เพื่อการผลาญบ่วงเวร...


เสียงสั่งสอน ซ่อนความนัย ให้หมายรู้            แว่วดังอยู่ กู่ก้องใจ ไห้โหยหา
ซมจมโศก โลกลืมเลือน เฝื่อนฝันล้า               ขมขื่นพร่า ผวาหวั่น บั่นทอนตน
 

ตอบ ถ้าแม้นว่าใจจักบังคับได้...

                                          ตอบ ถ้าแม้นว่าใจจักบังคับได้…


                                               มนตรา เลี่ยวเส็ง

เธอรักเขาได้อย่างไร

                                                 เธอรักเขาได้อย่างไร


                                                 โดยมนตรา เลี่ยวเส็ง

Light Sea Green